Farklı gelin başı modelleriyle trend olmak isteyenler için video hazırladık.

EVLİLİK NE ZAMAN BAŞLADI?

İlk aşk şiirinin bulunduğu topraklar olan Mezopotamya, ilk evlilik belgesinin de bulunduğu yerdir. Bilinen en eski evlilik belgesi, Yahudilerden kalma milattan önce 5. yüzyıla ait Aramca yazılmış bir papirüstür.

Sağlıklı, 14 yaşında bir kızın 6 inek karşılığında evlilik aktinin yapıldığını bildirmektedir. Aslında bir çeşit başlık parası...
Günümüzde Türkiye’de başlık parası adeti bazı bölgelerde devam ediyor.

Ama evlilik akti, modern yasalarla da geçerli hale getirildi. Evlenmeden önce yapılan evlilik sözleşmelerine tıpkı milattan önce 5. yüzyılda olduğu gibi maddi kriterler de yazılabiliyor.

DÜĞÜN PASTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Düğünde saçı (kansız kurban) adeti evrenseldir. Düğünde gelinin başına bereket simgesi olarak buğday saçmak bu günlere kadar taşınmıştır. Romalılar, düğünde ikram edilen kurabiyeleri yemeyerek ufalar ve buğday niyetine gelinin başına atardı.

Gelinle damat aynı kurabiyenin parçasını yerdi. Kimi düğün törenlerinin sonunda gelinin başında ekmek kırılırdı. Davetliler de kendilerine şans getirmesi için ekmek kırıntılarından alırlardı.

Ortaçağ’da gelin ve damat küçük ekmeklerden oluşan bir hale içinde öpüşürlerdi. 1600’lü yıllarda zenginlik arttıkça küçük pastalar ve kekler düğünde üst üste yığılır, ne kadar yüksek görünürse o kadar övünülürdü.

1660’larda İngiltere Kralı II. Charles’ın Fransız aşçısı estetik açıdan çok kötü görünen bu duruma müdahale etti ve yığını andıracak şekilde çok katlı düğün pastasını yaptı. O tarihten sonra da çok katlı düğün pastaları gelenekselleşti.

GELİNLİK VE DUVAK

Asurlular’da nikah tanıklar önünde kadının başını örtmesiyle tescil edilirdi. Kuzey Avrupa ülkelerinde yalnızca kaçırılan gelinler yüzlerini örterdi. Milattan önce 4. yüzyılda Yunanlılar ve Romalılar’da yarı saydam peçeler moda oldu.

16. yüzyılda İngiltere ve Fransa’da beyaz gelinlikler yaygınlaşmaya başladı. Türkiye’de de gelinlik batı kökenlidir. Ama duvak ve gelin başına verilen önem çok eskidir. Köy düğünlerinde halen kullanılan kırmızı duvaklar işte o adetin günümüze yansımasıdır.